Ruud van Domselaar

Ruud van Domselaar

r.vandomselaar@amice-advocaten.nl

Ruud van Domselaar werkt sinds 2012 bij Amice Advocaten. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg. Ruud houdt zich als advocaat met name bezig met het bestuursrecht en het algemeen civielrecht. Binnen het bestuursrecht heeft hij zich gespecialiseerd in het planschaderecht en heeft diverse publicaties op zijn naam staan over planschade. Het gaat hierbij zowel om particulieren als bedrijven die planschade ondervinden door bijvoorbeeld de realisatie van windturbines, hoogspanningsleidingen, beperking van het eigen perceel en dergelijke kwesties. Verder liggen er accenten op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht en ondernemingsrecht. Ruud schrijft juridische columns in diverse magazines, waarin hij de lezer tips geeft hoe juridische geschillen voorkomen kunnen worden. Verder is Ruud actief lid van de BHIK (Bunnikse Handel en Industrie Kring) en Utrecht4Business.